ATSO Ağustos 2014 Gelir – Gider Tablosu

14_2014agustos

ODA VE BORSALARDA TORBA YASANIN UYGULANMASI

ODA VE BORSALARDA TORBA YASANIN UYGULANMASI

Odamıza  11.09.2014 tarihinden önceki dönemlere ait aidat ve munzam aidat borcu bulunan üyelerimize önemli duyurudur.

1-EKİM/2014 aidatları geçici 18.Madde kapsamı dışındadır.

2-İşi bırakan veya re sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kaydı devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ve gecikme zamları üyenin müracaatına gerek kalmaksızın  YÖNETİM KURULU KARARINA  istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Vergi kaydı takibi TOBB tabanlı üye programından yapılacaktır.

Yerli Malı Belgesi Düzenleme Değişikliği Hakkında

Değerli Üyemiz;

TOBB’dan aldığımız bir yazıda;

Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Buna göre yerli malı tanımının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenecektir.

 Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Söz konusu Tebliğin 6 ncı maddesine göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek; 7 nci maddesine göre de Tebliğe uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenecektir.

 İlgi (a) yazımızla odalarımızdan, borsalarımızdan ve sektör meclislerimizden alınan görüşler doğrultusunda; Bakanlık, Birliğimiz ve TESK temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine ilişkin Uygulama Esasları” taslağı 09.10.2014 tarihli yazımızla Bakanlığın uygun görüşüne sunulmuştur.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Birliğimize gönderilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre “Yerli Malı Belgesi”nin Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur. Bu uygulamaya http://ymb.tobb.org.tr adresinden giriş yapılacaktır.

 İşlemlerin nasıl yapılacağı “Yerli Malı Belgesi Kılavuzu”nda belirtilmiştir. Yerli Malı Belgesi Kılavuzu ve “Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ile eklerine aşağıda   yer verilmiştir.

 

 

 

 

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları Akhisar Temsilciliği’nin Üyelerimize Özel Tarifesi

Sayın Üyemiz;

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak Akhisar’da faaliyet gösteren Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu’nun eğitimlerinden indirimli olarak yararlanmanız için protokol imzaladık. Kurslara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdadır.

AKHİSAR ÜNİVERSİTE İÇİN AYNI KANAT ALTINDA TOPLANDILAR

fft261_mf5020307

Akhisar’da bulunan Sivil Toplum Örgütleri Akhisar Üniversitesi için harekete geçti. Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına düzenlenen yemekte konuşan Akhisar Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Akhisar’ın bugüne kadar birçok başarıya imza attığını belirterek, “Akhisar Üniversitesi için herkes elini taşın altına koymalı” dedi.
30 yıldır atıl olarak bulunan Akhisar’ın kanayan yarası Sigara Fabrikası alanında oluşturulaneğitim alanı içerisindeki binaların tadilatı sonucu üniversite eğitim alanına çevrilecek inşaatta düzenlenen akşam yemeğine Akhisar’ın önde gelen sivil toplum örgütleri ve iş adamları davet edildi. Yemeğe Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Parti Temsilciler ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Celal Bayar Üniversitesine bağlı Akhisar Yerleşkesi olarak inşa edilen alanda düzenlenen akşam yemeğinde ilk olarak Sivil Toplum Örgütleri adına Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Abdurrahman Yılmaz söz aldı. Yılmaz, üniversitenin tek elden değil de tüm sivil toplum örgütlerinden şehrin en küçük esnafına kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir platform altında yapılmasının şehre büyük bir bereket getireceğini altını çizdi.


Paşa Mah. Tahir Ün Cad. No:87 Akhisar/Manisa
Tel:02364141563 Fax:02364148044
Web:www.akhisartso.org.tr E-posta:akhisartso@tobb.org.tr